Το Σάββατο 14/08, πραγματοποιήθηκε ο ετήσιος διαγωνισμός μετάφρασης από την ελληνική στην αγγλική γλώσσα στην αίθουσα των ελληνικών σπουδών. Στην περίπτωση αυτή, ζητήθηκε από τους μαθητές των μεγαλύτερων τάξεων του σχολείου μας, να επεξαργαστούν ένα άγνωστο λογοτεχνικό κείμενο και να το αποδώσουν στην μητρική τους γλώσσα. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μαθητές κατάφεραν χωρίς την βοήθεια λεξικού να μεταφράσουν όλο το κειμενο και να εξασκηθούν στην κατανόηση του γραπτού λόγου από την μία στην άλλη γλώσσα. Η επιτροπή των μεταφραστών από το Αυστραλιανό Ινστιτούτο Διερμηνέων και Μεταφραστών (ΑUSIT) θα επιλέξει τους επιτυχόντες του διαγωνισμού και κατόπιν θα γίνει η ανάλογη ενημέρωση για  το πότε θα γίνει η απονομή βραβείων στο χώρο του Πανεπιστημίου του Curtin.

Ευχόμαστε σε όλους τους συμμετέχοντες, καλά αποτελέσματα!

unnamed1

unnamed2